Sponsors

Zoals elke vereniging en elk evenement, kan ook KPJ Bavel niet voortbestaan en haar evenementen organiseren zonder de hulp van de vele sponsors. Wij willen middels deze weg dan ook iedere sponsor die op zijn manier bijdraagt aan de KPJ bedanken! In het bijzonder onze hoofdsponsors: