Reunie

Speciale avond voor leden en oud-leden

Op vrijdag 16 september organiseren we speciaal voor alle leden én oud-leden van de KPJ een speciale reünie. Via allerlei manier proberen wel alle (oud)leden te bereiken. Wij hebben getracht door de jaren heen het adresbestand van (oud-)leden zo actueel mogelijk te houden. Dit zal helaas niet in alle gevallen gelukt zijn. Heb je geen uitnodiging ontvangen, ook dan ben je als oud lid van harte welkom!

Herrineringen aan KPJ Bavel

Bij de huidige generatie van de KPJ zijn reeds tal van deze herinneringen bekend. Echter omdat ieders “KPJ-houdbaarheid” eindig is, zullen wij ongetwijfeld niet alle verhalen kennen. Om deze verhalen niet verloren te laten gaan, willen wij een jubileumeditie maken van de “KPJ-krant”. Dus heeft u nog leuke, grappige of informatieve verhalen, anekdotes of foto’s? Dan willen wij u vragen deze voor 1 september in te sturen via kpjbavel50jaar@outlook.com.